rss search

על השירים

line

בלב ספרו הרביעי של אופיר טושה גפלה, ‘ביום שהמוסיקה מתה’, עומדת דורה מאטר.
הספר מלווה את שנות התבגרותה באינוביל, העיר שתושביה יודעים את יום מותם.
אהבתה הגדולה של דורה היתה מאז ומתמיד מוסיקה, ובאמצעותה היא מתמודדת עם הטוב והרע שבחיים.
בספר אזכורים רבים לשירים שדורה מקשיבה להם, או מצמידה ליקיריה (מנהג שמלווה אותה מאז גיל 15), ובאתר זה מופיעים השירים המוזכרים בספר, להנאת הקוראים.